Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
18300000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
21/12/2017
87000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
19/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
19/12/2017
12800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
19/12/2017
100000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
14/12/2017
-1750000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
14/12/2017
21000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
14/12/2017
3600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
13/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
13/12/2017