Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
3350000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
23/01/2018
3350000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
23/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
22/01/2018
3550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
22/01/2018
3200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
21/01/2018
2950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
03/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
26/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
26/12/2017
18000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
26/12/2017
16000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
26/12/2017
3700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
20/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
19/12/2017
4400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
18/12/2017
2950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
16/12/2017
4800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
15/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
08/12/2017
25000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
02/12/2017
445000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 3
23/11/2017