Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
30 triệu/m2
Quận Hai Bà Trưng
04/12/2012
26,5 triệu/m2
Quận Hai Bà Trưng
04/12/2012
25 triệu/m2
Quận Hai Bà Trưng
04/12/2012
24 triệu/m2
Quận Hai Bà Trưng
04/12/2012
23 triệu/m2
Quận Hai Bà Trưng
04/12/2012
23 triệu/m2
Quận Hai Bà Trưng
04/12/2012
31,6 triệu/m2
Quận Hai Bà Trưng
02/12/2012
32 triệu/m2
Quận Hai Bà Trưng
01/12/2012
29 triệu/m2
Quận Hai Bà Trưng
01/12/2012