Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
12000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
19/04/2018
33000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
13/04/2018
650000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
11/04/2018
15500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
04/04/2018
16000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
04/04/2018
15900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
03/04/2018
33000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
01/04/2018
2950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
31/03/2018
-35500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
31/03/2018
265000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
30/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
27/03/2018
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
24/03/2018
2450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
24/03/2018
-13000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
22/03/2018
33000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
21/03/2018
7200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
20/03/2018
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
20/03/2018
64000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
15/03/2018
4900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
14/03/2018
700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
07/03/2018
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
03/03/2018
6800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
28/02/2018
5800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
28/02/2018
1950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
28/01/2018
17000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
17/01/2018
17000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
17/01/2018
17000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
16/01/2018
17000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
16/01/2018
17000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
16/01/2018
17000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
16/01/2018
1500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
26/12/2017