Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
14000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
22/04/2018
14000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
16/04/2018
65000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
12/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
19/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
16/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
15/03/2018
6500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
03/01/2018
2000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
28/12/2017
35300000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
18/12/2017
35300000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
13/12/2017
350 triệu
Quận Hải Châu
04/12/2012