Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
26/03/2018
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
26/03/2018
3600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
26/03/2018
30000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
26/03/2018
30000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
26/03/2018
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
26/03/2018
23000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
24/03/2018
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
23/03/2018
30000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
23/03/2018
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
22/03/2018
30000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
22/03/2018
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
22/03/2018
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
22/03/2018
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
22/03/2018
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
20/03/2018
5900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
14/03/2018
-5500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
10/03/2018
-5500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
09/03/2018
-57000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
08/03/2018