Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
45000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
01/02/2018
45000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
01/02/2018
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
30/01/2018
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
28/01/2018
8500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
22/01/2018
400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
19/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
03/01/2018
43000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
17/12/2017
48000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
15/12/2017
2000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
14/12/2017
45000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
14/12/2017
43000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
13/12/2017
43000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
01/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
18/11/2017
1200000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
18/11/2017