Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
400000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
14/09/2017
14000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
11/09/2017
8000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
11/09/2017
11000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
11/09/2017
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
04/09/2017
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
04/09/2017
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
04/09/2017
450000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
31/08/2017
450000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
31/08/2017
450000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
31/08/2017
450000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
30/08/2017
450000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
30/08/2017
450000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
30/08/2017
600 triệu
Quận Ngũ Hành Sơn
03/12/2012
19 triệu/m2
Quận Ngũ Hành Sơn
01/12/2012