Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
22/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
22/12/2017
12500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
20/12/2017
485000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
20/12/2017
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
19/12/2017
10000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
18/12/2017
42000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
18/12/2017
500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
18/12/2017
7000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
15/12/2017
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
14/12/2017
5875000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
13/12/2017
7000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
12/12/2017
5875000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
12/12/2017
17595000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
09/12/2017
11500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
06/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
04/12/2017
600 triệu
Quận Ngũ Hành Sơn
03/12/2012
19 triệu/m2
Quận Ngũ Hành Sơn
01/12/2012