Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
24300000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
01/02/2018
1700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
31/01/2018
1700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
30/01/2018
600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
15/12/2017
1776000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
14/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
13/12/2017
800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
13/12/2017
800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
12/12/2017
9200000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
09/12/2017
9200000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
08/12/2017
6500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
07/12/2017
1776000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
04/12/2017
750000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
04/12/2017
750000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
29/11/2017
750000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
22/11/2017
750000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
20/11/2017
750000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
14/11/2017
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
13/11/2017