Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1050000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
10/12/2017
2250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
07/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
07/12/2017
850000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
07/12/2017
850000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
07/12/2017
2230000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
04/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
04/12/2017
2250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
04/12/2017
1120000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
30/11/2017
990000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
30/11/2017
-2700000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
25/11/2017
780000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
24/11/2017
1550000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
23/11/2017
780000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Thủ Dầu Một
23/11/2017
168 triệu/nền
Thị xã Thủ Dầu Một
04/12/2012
1 triệu/m2
Thị xã Thủ Dầu Một
03/12/2012
1,1 tỷ
Thị xã Thủ Dầu Một
03/12/2012
470 triệu
Thị xã Thủ Dầu Một
02/12/2012
420 triệu/lô
Thị xã Thủ Dầu Một
02/12/2012
245 triệu/lô
Thị xã Thủ Dầu Một
02/12/2012