Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-328000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Thuận An
22/09/2017
-300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Thuận An
22/09/2017
-289000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Thuận An
22/09/2017
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Thuận An
31/08/2017
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Thuận An
31/08/2017
4200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Thuận An
30/08/2017
4200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Thuận An
26/08/2017
780000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Thuận An
22/08/2017
780000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Thuận An
22/08/2017
1400000000
Thị Xã Thuận An
21/08/2017
1380000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Thuận An
20/08/2017
-110300000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Thuận An
20/08/2017
-110300000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Thuận An
20/08/2017
8 triệu/m2
Thị Xã Thuận An
04/12/2012
252 triệu
Thị Xã Thuận An
04/12/2012
252 triệu
Thị Xã Thuận An
04/12/2012