Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
3700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Dĩ An
18/11/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Dĩ An
18/11/2017
1600000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Dĩ An
17/11/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Dĩ An
16/11/2017
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Dĩ An
15/11/2017
650000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Dĩ An
15/11/2017
4 triệu/m2
Thị xã Dĩ An
02/12/2012