Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
147000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
20/09/2017
800000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
18/09/2017
800000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
18/09/2017
800000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
16/09/2017
290000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
08/09/2017
380.000.000
Huyện Bến Cát
05/09/2017
450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
31/08/2017
375000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
31/08/2017
375000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
29/08/2017
2000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
26/08/2017
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
25/08/2017
530000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
22/08/2017
38000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
22/08/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
18/08/2017
380000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
17/08/2017
380000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
17/08/2017
320000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
17/08/2017
320000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
16/08/2017
8.7tr/m2
Huyện Bến Cát
17/09/2016
189tr/căn
Huyện Bến Cát
16/09/2016
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
10/08/2016
1,2 triệu/m2
Huyện Bến Cát
01/02/2013
1,2 triệu/m2
Huyện Bến Cát
30/01/2013