Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
6500000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành phố Biên hòa
24/11/2017
6500000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành phố Biên hòa
24/11/2017
950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành phố Biên hòa
20/11/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành phố Biên hòa
13/11/2017
2,5 triệu/m2
Thành phố Biên hòa
03/12/2012
462 triệu
Thành phố Biên hòa
03/12/2012
4 triệu/m2
Thành phố Biên hòa
02/12/2012
220 triệu.
Thành phố Biên hòa
09/03/2012