Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Nhơn Trạch
22/05/2018
550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Nhơn Trạch
18/05/2018
2000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Nhơn Trạch
16/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Nhơn Trạch
07/04/2018
1900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Nhơn Trạch
05/04/2018
250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Nhơn Trạch
04/04/2018
12000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Nhơn Trạch
30/03/2018