Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
80000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Trảng Bom
20/04/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Trảng Bom
20/04/2018
100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Trảng Bom
20/04/2018
790000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Trảng Bom
26/03/2018
46000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Trảng Bom
24/03/2018
790000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Trảng Bom
23/03/2018
2000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Trảng Bom
28/02/2018
1250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Trảng Bom
03/01/2018
560000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Trảng Bom
03/01/2018
3,3 triệu/m2
Huyện Trảng Bom
02/12/2012
9,2 triệu/m2
Huyện Trảng Bom
01/12/2012
3,2 triệu/m2
Huyện Trảng Bom
13/04/2012