Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1360000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
10/05/2018
1360000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
08/05/2018
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
07/05/2018
1360000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
07/05/2018
1360000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
04/05/2018
1360000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
03/05/2018
1360000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
02/05/2018
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
28/04/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
28/04/2018
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
27/04/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
27/04/2018
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
26/04/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
26/04/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
24/04/2018