Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
14/03/2018
1350000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
13/03/2018
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
13/03/2018
1250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
13/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
13/03/2018
1312000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
12/03/2018
1312000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
11/03/2018
1250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
09/03/2018
1312000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
09/03/2018
1312000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
08/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
08/03/2018
1312000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
08/03/2018
1250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
07/03/2018
1250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
07/03/2018
-1250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
02/03/2018
-1250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
07/02/2018
-1250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
31/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
30/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
29/01/2018
13000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
27/01/2018
10000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải An
23/01/2018