Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngô Quyền
03/01/2018
3200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngô Quyền
27/12/2017
3200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngô Quyền
07/12/2017
2500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngô Quyền
06/12/2017
10000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngô Quyền
05/12/2017
-12000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngô Quyền
03/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngô Quyền
20/11/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngô Quyền
20/11/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngô Quyền
16/11/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngô Quyền
16/11/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngô Quyền
15/11/2017