Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
650000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
17/04/2018
2200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
17/04/2018
2600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
13/04/2018
6450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
09/04/2018
3950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
08/04/2018
2600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
08/04/2018
1835000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
08/04/2018
3650000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
08/04/2018
2080000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
08/04/2018
3950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
08/04/2018
2600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
08/04/2018
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
07/04/2018
2000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
07/04/2018
3650000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
07/04/2018
2080000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
07/04/2018
3950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
07/04/2018
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
07/04/2018
2000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
07/04/2018
3650000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
07/04/2018
2080000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
07/04/2018
3950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
07/04/2018
9599200000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
06/04/2018