Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
3050000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
11/12/2017
3450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
10/12/2017
3050000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
08/12/2017
3050000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
08/12/2017
4400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
06/12/2017
23000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
05/12/2017
5800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
05/12/2017
5800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
05/12/2017
2400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
02/12/2017
472500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
01/12/2017
472500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
01/12/2017
2450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
23/11/2017
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
15/11/2017
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
15/11/2017
560000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
14/11/2017
900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
14/11/2017