Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
20/10/2017
2200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
19/10/2017
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
14/10/2017
1500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
13/10/2017
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
13/10/2017
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
13/10/2017
1500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
12/10/2017
1500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
12/10/2017
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
11/10/2017
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
10/10/2017
1410000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
07/10/2017
1280000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
06/10/2017
1520000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
27/09/2017