Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
23/09/2017
640000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
20/09/2017
1700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
19/09/2017
690000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
18/09/2017
2450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
16/09/2017
780000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
16/09/2017
1650000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
16/09/2017
1620000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
16/09/2017
1350000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
16/09/2017
800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
15/09/2017
800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
15/09/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
15/09/2017
159000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
15/09/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
15/09/2017
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
15/09/2017
1700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
12/09/2017