Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
12/01/2018
6000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
05/01/2018
6000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
05/01/2018
590000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
05/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
05/01/2018
25000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
04/01/2018
590000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
04/01/2018
580000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
04/01/2018
1900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
03/01/2018
10000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
03/01/2018
-2400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
02/01/2018
4300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
30/12/2017
620000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
28/12/2017
770000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
27/12/2017
860000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
26/12/2017
775000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
25/12/2017
2550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
25/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
22/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
22/12/2017
860000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
21/12/2017
1650000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
20/12/2017
3800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
15/12/2017
3050000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
11/12/2017