Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
4000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
20/10/2017
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
20/10/2017
7800000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
12/10/2017
49000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
12/10/2017
33000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
12/10/2017
7700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
05/10/2017
4800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
05/10/2017
4200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
18/09/2017
18500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
30/08/2017
3,5 tỷ
Quận Phú Nhuận
02/02/2013
19 triệu/tháng
Quận Phú Nhuận
07/01/2013
16 triệu/tháng
Quận Phú Nhuận
07/12/2012
19 triệu/tháng
Quận Phú Nhuận
07/12/2012
15 triệu/m2
Quận Phú Nhuận
04/12/2012