Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
5300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
16/12/2017
3000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
14/12/2017
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
13/12/2017
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
12/12/2017
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
12/12/2017
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
12/12/2017
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
12/12/2017
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
11/12/2017
9200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
11/12/2017
8500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
09/12/2017
6700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
08/12/2017
5500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
06/12/2017
1900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
06/12/2017
5800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
06/12/2017
6800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
01/12/2017
4950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
29/11/2017
4150000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
29/11/2017
3880000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
28/11/2017
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
27/11/2017
3880000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
27/11/2017