Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
4150000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
31/01/2018
6500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
31/01/2018
7950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
31/01/2018
4650000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
29/01/2018
4150000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
28/01/2018
3800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
25/01/2018
4150000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
25/01/2018
3800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
23/01/2018
4000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
19/01/2018
5300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
17/01/2018
6700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
10/01/2018
3700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
09/01/2018
2500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
08/01/2018
2350000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
03/01/2018
5400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
30/12/2017
12000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
29/12/2017
12000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
29/12/2017
6000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
29/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
28/12/2017
5400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
28/12/2017
5400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
27/12/2017
3290000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
27/12/2017