Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
843000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đức Hòa
25/01/2018
843000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đức Hòa
24/01/2018
450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đức Hòa
18/01/2018
1500000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đức Hòa
31/12/2017
700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đức Hòa
27/12/2017
1450000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đức Hòa
22/12/2017
345 triệu/lô
Huyện Đức Hòa
04/12/2012
130 triệu/nền
Huyện Đức Hòa
04/12/2012
130triệu/nền
Huyện Đức Hòa
04/12/2012
2,9 triệu/m2
Huyện Đức Hòa
03/12/2012