Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
2000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
19/07/2017
158400000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
17/07/2017
1900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
17/07/2017
8000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
17/07/2017
1650000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
14/07/2017
1650000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
14/07/2017
800000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
13/07/2017
158400000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
11/07/2017
4 trăm nghĩn
Quận Bình Thạnh
11/07/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
08/07/2017
380Triệu
Quận Bình Thạnh
24/10/2016
14 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
26/01/2013
1,35 tỷ
Quận Bình Thạnh
16/01/2013
18 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
03/01/2013
10 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
25/12/2012
40 triệu/m2
Quận Bình Thạnh
21/12/2012
20 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
21/12/2012