Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
25/11/2017
5300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
25/11/2017
5100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
25/11/2017
4600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
25/11/2017
4600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
24/11/2017
4600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
24/11/2017
4600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
23/11/2017
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
23/11/2017
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
23/11/2017
2300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
16/11/2017
380Triệu
Quận Bình Thạnh
24/10/2016
14 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
26/01/2013
1,35 tỷ
Quận Bình Thạnh
16/01/2013
18 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
03/01/2013
10 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
25/12/2012
40 triệu/m2
Quận Bình Thạnh
21/12/2012
20 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
21/12/2012