Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
26700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
21/04/2018
5400000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
20/04/2018
12800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
20/04/2018
450000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
20/04/2018
5500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
18/04/2018
31000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
18/04/2018
5200000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
18/04/2018
16000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
17/04/2018
16000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
17/04/2018
14500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
17/04/2018
7100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
17/04/2018
5450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
17/04/2018
27500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
16/04/2018
31000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
16/04/2018
5000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
16/04/2018
-3300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
16/04/2018
7100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
15/04/2018
14500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
15/04/2018
28000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
15/04/2018
12800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
15/04/2018
7100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
14/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
14/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
14/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
14/04/2018
7600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
14/04/2018
28000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
13/04/2018
14500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
13/04/2018
7600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
13/04/2018
15500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
13/04/2018