Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
950000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
24/02/2018
600000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
24/02/2018
1400000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
20/02/2018
1400000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
20/02/2018
550000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
19/02/2018
1300000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
19/02/2018
950000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
18/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
07/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
06/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
06/02/2018
28600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
02/02/2018
30850000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
02/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
30/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
29/01/2018
4500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
29/01/2018
6500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
28/01/2018
16000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
27/01/2018
17200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
27/01/2018
2350000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
27/01/2018
18400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
26/01/2018
24750000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
26/01/2018
3950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
25/01/2018
-37125000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
25/01/2018
16875000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
24/01/2018
-30800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
24/01/2018
9000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
22/01/2018
37400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
22/01/2018
9000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
22/01/2018
2650000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
22/01/2018
3200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
21/01/2018
4000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
21/01/2018