Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
4500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
05/01/2018
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
04/01/2018
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
04/01/2018
5900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
04/01/2018
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
04/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
03/01/2018
4900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
03/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
03/01/2018
5100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
02/01/2018
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
02/01/2018
5500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
02/01/2018
1770000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
01/01/2018
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
01/01/2018
4700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
31/12/2017
6600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
31/12/2017
6600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
31/12/2017
4500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
30/12/2017
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
30/12/2017
5900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
29/12/2017
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
29/12/2017
3300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
29/12/2017
21000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
29/12/2017
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
29/12/2017
13000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
27/12/2017
10000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
27/12/2017
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
27/12/2017
10000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
27/12/2017
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
26/12/2017
-22000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
26/12/2017
12000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
25/12/2017
9000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
25/12/2017
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
25/12/2017
1950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
22/12/2017