Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
09/04/2018
1950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
04/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
28/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
27/03/2018
45000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
23/03/2018
3600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
22/03/2018
3600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
22/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
21/03/2018
30.6 triệu
Quận Bình Thạnh
21/03/2018
3800000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
19/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
16/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
16/03/2018
85000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
08/03/2018
5900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
08/03/2018
5900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
08/03/2018
5900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
07/03/2018
5900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
07/03/2018
1000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
05/03/2018
900000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
05/03/2018
1300000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
24/02/2018
950000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
24/02/2018
600000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
24/02/2018