Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
2650000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
22/01/2018
3200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
21/01/2018
4000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
21/01/2018
27500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
21/01/2018
33200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
21/01/2018
18400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
20/01/2018
26300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
20/01/2018
4050000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
18/01/2018
21750000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
18/01/2018
21750000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
18/01/2018
17200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
17/01/2018
4300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
17/01/2018
3100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
17/01/2018
3100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
17/01/2018
27450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
16/01/2018
21750000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
16/01/2018
4300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
16/01/2018
19500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
15/01/2018
30850000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
15/01/2018
21750000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
14/01/2018
33200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
14/01/2018
30850000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
13/01/2018
18400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
13/01/2018
5500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
11/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
10/01/2018
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
09/01/2018
5600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
09/01/2018
3700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
09/01/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
09/01/2018
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thạnh
08/01/2018