Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1570000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thủy
23/04/2018
1570000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thủy
23/04/2018
450000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thủy
19/04/2018
450000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thủy
13/04/2018
450000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thủy
13/04/2018
480000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thủy
28/11/2017
460000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thủy
22/11/2017
460000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Thủy
22/11/2017