Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
5300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
22/01/2018
800000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
21/01/2018
5300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
20/01/2018
5300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
19/01/2018
5300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
18/01/2018
5300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
17/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
19/12/2017
550000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
30/11/2017
6 triệu/m2
Thị xã Bà Rịa
04/12/2012
2,1 triệu/m2
Thị xã Bà Rịa
04/12/2012