Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
19/04/2018
139000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
18/04/2018
300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
12/04/2018
500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
12/04/2018
300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
12/04/2018
500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
12/04/2018
300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
12/04/2018
300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
11/04/2018
300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
11/04/2018
300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
11/04/2018
519000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
06/04/2018
519000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
06/04/2018
519000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
04/04/2018
519000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
30/03/2018
519000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
30/03/2018
300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
27/03/2018
290000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
23/03/2018
260000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
16/03/2018
250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
15/03/2018
250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
14/03/2018
250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
13/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
13/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
12/03/2018