Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
12000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
21/03/2018
12000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
21/03/2018
3000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
21/03/2018
77000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
19/03/2018
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
18/03/2018
2550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
18/03/2018
2550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
16/03/2018
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
15/03/2018
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
15/03/2018
2550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
15/03/2018
4800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
13/03/2018
4800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
13/03/2018
2550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
13/03/2018
2550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
13/03/2018
2550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
13/03/2018
4800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
13/03/2018
7300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
04/03/2018
10000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
04/03/2018
158000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
03/03/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
02/03/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
02/03/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
02/03/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
02/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
28/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
27/02/2018
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
27/02/2018
10000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
27/02/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
27/02/2018
10000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
26/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
25/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
23/02/2018
1150000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
23/02/2018
4500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
23/02/2018
4500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
09/02/2018