Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
2400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
20/11/2017
22000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
20/11/2017
2400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
18/11/2017
15000000 /tháng
Quận Tân Bình
12/01/2017
15000000 VNĐ/Tháng
Quận Tân Bình
12/01/2017
10 triệu/tháng
Quận Tân Bình
02/02/2013
9 triệu/tháng
Quận Tân Bình
07/01/2013