Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1950000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
25/09/2017
3200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
20/09/2017
5400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
05/09/2017
5500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
03/09/2017
2500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
01/09/2017
5400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
01/09/2017
5400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
31/08/2017
12000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
31/08/2017
9500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
31/08/2017
5800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
30/08/2017
5800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
30/08/2017
4000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
30/08/2017