Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
7800000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
16/01/2018
5200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
16/01/2018
5200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
16/01/2018
5200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
16/01/2018
5200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
15/01/2018
33000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
15/01/2018
7800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
15/01/2018
9400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
13/01/2018
8700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
13/01/2018
8700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
13/01/2018
23835000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
12/01/2018
20430000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
12/01/2018
4950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
12/01/2018
20430000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
11/01/2018
4950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
11/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
10/01/2018
800000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
10/01/2018
800000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
09/01/2018
4950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
09/01/2018
5600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
09/01/2018
2430000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
08/01/2018
3750000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
04/01/2018