Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
7000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
03/01/2018
7000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
02/01/2018
1600000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
29/12/2017
1600000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
29/12/2017
2000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
29/12/2017
2000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
28/12/2017
5400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
27/12/2017
2150000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
27/12/2017
2300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
27/12/2017
2550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
27/12/2017
2000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
27/12/2017
2000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
27/12/2017
2000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
25/12/2017
17000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
24/12/2017
1600000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
22/12/2017
24000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
22/12/2017
-57000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
22/12/2017
8100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
20/12/2017
5400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
19/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
19/12/2017
50000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
18/12/2017
4600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
18/12/2017
2400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
18/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
18/12/2017
4200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
18/12/2017
3900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
18/12/2017