Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
4000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
18/12/2017
4600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
16/12/2017
4100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
16/12/2017
4700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
16/12/2017
17000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
16/12/2017
3250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
16/12/2017
5700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
15/12/2017
4300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
15/12/2017
5100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
15/12/2017
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
15/12/2017
6900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
14/12/2017
1500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
12/12/2017
19000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
11/12/2017
20430000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
08/12/2017
24970000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
06/12/2017
20430000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
06/12/2017
9000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
06/12/2017
9000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
04/12/2017
27240000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
03/12/2017
20430000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
01/12/2017
20430000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
28/11/2017
17000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
28/11/2017
20430000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
27/11/2017
17000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
24/11/2017
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
24/11/2017
3700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
24/11/2017
2400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
20/11/2017
22000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
20/11/2017
2400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
18/11/2017