Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
28000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
24/04/2017
7,5 triệu/tháng
Quận Tân Phú
02/02/2013
9 triệu/tháng
Quận Tân Phú
26/01/2013
12 triệu/tháng
Quận Tân Phú
16/01/2013
11 triệu/tháng
Quận Tân Phú
16/01/2013
5,5 triệu/tháng
Quận Tân Phú
04/01/2013