Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
320000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
15/09/2017
5500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
31/08/2017
4400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
31/08/2017
4200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
30/08/2017
4000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
30/08/2017
4500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
25/08/2017
5100000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
23/08/2017
4500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
22/08/2017
6500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
18/08/2017
5100000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
17/08/2017
5100000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
17/08/2017