Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
4550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
08/01/2018
1612000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
03/01/2018
1612000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
28/12/2017
1900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
25/12/2017
1200000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
22/12/2017
1599000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
21/12/2017
135000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
19/12/2017
135000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
18/12/2017
2400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
26/11/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
21/11/2017
5500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Phú
15/11/2017