Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
4480000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Gò Vấp
22/10/2017
74000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Gò Vấp
18/10/2017
2750000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Gò Vấp
06/10/2017
4000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Gò Vấp
08/09/2017
26000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Gò Vấp
08/09/2017
3800000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Gò Vấp
17/08/2017
12,5 triệu/m2
Quận Gò Vấp
04/12/2012
3,2 tỷ
Quận Gò Vấp
02/12/2012
13,8 triệu/m2
Quận Gò Vấp
02/12/2012