Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
22/08/2017
148000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
19/08/2017
148000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
19/08/2017
148000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
18/08/2017
540000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
16/08/2017
1330000000
Quận Thủ Đức
02/08/2017
480.000.000
Quận Thủ Đức
07/06/2017