Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
23000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
10/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
09/01/2018
1000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
09/01/2018
1000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
05/01/2018
1000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
02/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
27/12/2017
1250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
24/12/2017
1500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
24/12/2017