Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
20 triệu/m2
Quận Thủ Đức
25/05/2017
20 triệu
Quận Thủ Đức
12/05/2017
1,700,000,000
Quận Thủ Đức
19/08/2016
12,3 triệu/m2
Quận Thủ Đức
16/01/2013
12 triệu/m2
Quận Thủ Đức
04/12/2012
12 triệu/m2
Quận Thủ Đức
03/12/2012
1,4 tỷ
Quận Thủ Đức
02/12/2012
15 triệu/m2
Quận Thủ Đức
01/12/2012