Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
42000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
04/10/2017
42000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
27/09/2017
289000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
20/09/2017
25000000
Quận Thủ Đức
19/09/2017
1550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
19/09/2017
1200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
19/09/2017
1100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
14/09/2017
148000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
30/08/2017
148000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
29/08/2017
148000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
28/08/2017
148000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
25/08/2017
148000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
25/08/2017
1486119000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
24/08/2017
148000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
24/08/2017