Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
2400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
04/12/2017
623000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
04/12/2017
1650000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
04/12/2017
3950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
02/12/2017
623000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
02/12/2017
623000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
28/11/2017
623000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
28/11/2017
623000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
27/11/2017