Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
3700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Tân
16/11/2017
4600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Tân
15/11/2017
2450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Tân
15/11/2017
3380000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Bình Tân
14/11/2017
600 triệu/nền
Quận Bình Tân
31/01/2013
13 triệu/m2
Quận Bình Tân
30/01/2013
5,5 triệu/tháng
Quận Bình Tân
24/01/2013