Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1038000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bình Chánh
18/11/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bình Chánh
18/11/2017
268000000
Huyện Bình Chánh
07/06/2017
1,45 tỷ
Huyện Bình Chánh
02/02/2013
14 triệu/m2
Huyện Bình Chánh
31/01/2013
600 triệu/căn
Huyện Bình Chánh
31/01/2013