Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
340000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hóc Môn
09/12/2017
340000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hóc Môn
09/12/2017
450000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hóc Môn
29/11/2017
450000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hóc Môn
29/11/2017
6000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hóc Môn
21/11/2017
5500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hóc Môn
15/11/2017
460000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hóc Môn
14/11/2017
2300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hóc Môn
13/11/2017
170 triệu/lô
Huyện Hóc Môn
03/12/2012
600 triệu/nền
Huyện Hóc Môn
02/12/2012
9 triệu/tháng
Huyện Hóc Môn
02/12/2012
1.500.000.000
Huyện Hóc Môn
08/02/2012