Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hóc Môn
18/08/2017
650000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hóc Môn
16/08/2017
650000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hóc Môn
16/08/2017
170 triệu/lô
Huyện Hóc Môn
03/12/2012
600 triệu/nền
Huyện Hóc Môn
02/12/2012
9 triệu/tháng
Huyện Hóc Môn
02/12/2012
1.500.000.000
Huyện Hóc Môn
08/02/2012