Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
100 triệu/m2
Huyện Từ Liêm
04/12/2012
100 triệu/m2
Huyện Từ Liêm
04/12/2012
100 triệu/m2
Huyện Từ Liêm
04/12/2012
100 triệu/m2
Huyện Từ Liêm
04/12/2012
100 triệu/m2
Huyện Từ Liêm
04/12/2012
23 triệu/m2
Huyện Từ Liêm
29/11/2012
25.5triệu/m2
Huyện Từ Liêm
25/11/2012