Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Tam Kỳ
05/05/2018
950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Tam Kỳ
05/05/2018
120000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Tam Kỳ
04/05/2018
250 triệu
Thành Phố Tam Kỳ
01/03/2018
25695000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Tam Kỳ
10/12/2017